ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนอุปกรณืหัวเสาไฟฟ้าแรงสูง / ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า
08/07/2565 09:00
08/07/2565 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226,053896229
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ