ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านโพนแพง ถึง บ้านต้อน(ฝั่งโขง)
จะดำเนินการดับไฟเพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
26/02/2562 09:00
26/02/2562 16:00
กฟอ.โพนพิสัย
042-471-678 / 042-471366
ธนชัย ไชยธรรมมา
ลำดับดาวน์โหลด