ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย-ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนขนาดสายจากขนาด 120A เป็นสาย 185A วงจรที่ 4 และ 5 สถานีไฟฟ้าอำเภอสิรินธร
28/08/2563 09:00
28/08/2563 17:00
กฟอ.พิบูลมังสาหาร
0945615535
วันกวี กันยะกาญจน์
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟวันที่ 28 ส.ค. 2563