ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หอพักไพศาล ถึง โรงเรียนอนุบาลวิทยาวัฒน์(ฝั่งทิศเหนือของถนน)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ
13/08/2562 09:00
13/08/2562 12:00
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี