ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ตระการ,ศุนย์ส่งเสริมสุขภาพ บ.ตระการ,บ.โพนเมือง,ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ บ.โพนเมือง,บ.ดอนหมู,บ.ผักกะย่า,บ.แก้งหอไตร,โรงสูบน้ำแก้งหอไตร,บ.ม่วงตอย,องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล
แผนดับไฟปฏิบัติงาน Patrol แก้ไขจุดเสี่ยงและตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อลดปัญหาไฟดับ
21/11/2563 09:00
21/11/2563 15:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197, 09-85861340
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด