ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่อบุ ต.ไก่คำ อ.เมือง ถึง บ้านอำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
เปลี่ยนขนาดสายไฟฟ้าแรงสูง
27/07/2565 09:00
27/07/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด