ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่หน้าบริษัท ห้องเย็นชัยวรุจน์ จำกัด ถึง ชนแดนกรุงเทพฯ แนวถนนเอกชัย-บางบอน (ขาออก)[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน 22 kV
(เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV)
23/12/2561 08:00
23/12/2561 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายยศพัทธ์ 081-8805368,นายอำนาจ 081-9955260,034-422818,034-494284
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด