ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดสดสิงห์บุรี ถนนพันเรือง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดสดสิงห์บุรี ถนนพันเรือง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (หม้อแปลงหมายเลข PEA. 39-001404 ขนาด 100 เควีเอ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.30 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ขนาด 100 เควีเอ. หมายเลข PEA. 54-02900
07/07/2565 13:00
07/07/2565 15:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079 , 036-507076
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด