ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณซอยบ้านบางโจ1
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ บริเวณซอยบ้านบางโจ1
13/11/2563 09:00
13/11/2563 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร