ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,2,3 ต.นพรัตน์ ม.7,9,10 ต.หนองโรง ม.4,6,7 ต.ศาลาครุ (ตั้งแต่ปั๊มบางจาก ปากท่อ - ก่อนถึงวัดธรรมราษฎร์)
ประกาศดับไฟ
วันพุธ ที่ 3 มิ.ย. 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ม.1,2,3 ต.นพรัตน์ ม.7,9,10 ต.หนองโรง ม.4,6,7 ต.ศาลาครุ
(ตั้งแต่ปั๊มบางจาก ปากท่อ - ก่อนถึงวัดธรรมราษฎร์)
สาเหตุการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 036371424 , 036381109 ตลอด 24 ชม.
03/06/2563 08:00
03/06/2563 17:00
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1paper