ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหลังโรงเรียนวัดดอนศาลเจ้า ตำบลแหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์
ปรับปรุงเพิ่มสายแรงต่ำ และเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
20/04/2562 09:00
20/04/2562 16:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด