ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.วังสำโรง(บางส่วน) - ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ บ.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยจะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดับไฟปฏิบัติงานใน ** วันที่ 28 เมษายน 2563**
หมายเหตุ : แบ่งการดับไฟ 2 ช่วง (ครั้งล่ะประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
1. เวลาดับไฟ ช่วงเช้า เวลา 09.00-11.00 น. (เพื่อปลดสายดับไฟทำงาน)
2. เวลาดับไฟ ช่วงเย็น เวลา 15.00-17.00 น (เพื่อเชื่อมสายหลังปฏิบัติงานเสร็จ)

พื้นที่ไฟดับ - บ.วังหว้า / บ.วังสำโรง ม.2 / บ.บึงประดู่ / บ.ย่านขาด /บ.ทับหมัน / บ.ทับปรู / บ.กองทอง / และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

หากปฏิบัติงานเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งจ่ายไฟคืนระบบทันที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
28/04/2563 09:00
28/04/2563 17:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด