ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าต้นเกี๋ยง บ้านเหมืองง่า อบต.สันติสุข จรัลฟาร์ม ธกส.บ้านท่าต้นเกี๋ยง เซเว่นฯบ้านท่าต้นเกี๋ยง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
02/12/2564 08:00
02/12/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด