ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยไทยรุ่ง ถึงสุดซอย
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณปากซอยไทยรุ่ง ถึงสุดซอย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
20/05/2562 08:00
20/05/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด