ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยรังสิต-นครนายก 17- ร้าน เอ็น.วี.ยางยนต์
ปฎิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสา+พาดสาย
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
- ซอยรังสิต-นครนายก 17
- ซอยรังสิต-นครนายก 19
- หมู่บ้านเสนาวิลล่า 10
10/08/2565 08:00
10/08/2565 17:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด