ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หม้อแปลงหน้าบ้านผู้ใหญ่ตึ๋ง ถึง ครัวอลิสา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์ จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ บริเวณบ้านคลองกลอย
17/09/2563 09:00
17/09/2563 16:30
กฟอ.แหลมสิงห์
039-444377
บรรดาศักดิ์ คงคาดิษฐ์