ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยส้าน หมู่ 10 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หน้าโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับไฟในบางพื้นที่ ตั้งแต่ หน้าโครงการร้อยใจรักษ์ ถึง บ้านห้วยส้าน โป่งน้ำร้อน
27/03/2563 08:00
31/03/2563 17:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ