ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก ปั๊ม ปตท.บ้านห้วยทราย ถึง ทางขึ้นเขาขาดไปอำเภอโนนสัง
ไฟดับ บ้านห้วยทราย ม.7 ม.14
บ้านหนองผักแว่น ม.11
ร้านทรัพย์เจริญวัสดุ
สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์
ร้าน Little Box
อบต.บ้านดง
26/04/2562 08:00
26/04/2562 16:30
กฟอ.อุบลรัตน์
043446141 0868516022
อดิศร ฉลูทอง
ลำดับดาวน์โหลด