ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแก้ว ถึง ปากทางบ้านเหล่าเขวา อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/05/2563 09:00
27/05/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด