ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.4 ลพบุรีราเมศวร์ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสายจากสายเปลือยเป็นสายหุ้ม และ ปักเสาแซมไลน์ จำนวน 2 ต้น
20/01/2565 09:00
20/01/2565 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ