ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวัดขนาน - สะพานข้ามแม่น้ำตาปี
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
11/09/2562 09:00
11/09/2562 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622,0897299103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด