ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าส่าน ม.10 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ต.พระยืน อ.พระยืน
04/08/2564 10:00
04/08/2564 14:00
กฟจ.ขอนแก่น
0821226456
อิสรพงศ์ เวียงสมุทร
ลำดับดาวน์โหลด