ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนท่าไทร – บ้านบางหยี ตั้งแต่ หัวสะพานคลองบ้านหาร ถึง บ้านเลียบ
รื้อถอน - ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 5 ต้น , พาดสายSAC185 ระยะทางยาว 305 ม. และ ย้าย SF6
28/05/2562 09:00
28/05/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ