ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
พาดสาย 185 SAC ระยะทาง 0.838 เมตร จำนวน 3 เส้น บริเวณถนนสายพล-แวงใหญ่
24/04/2562 09:00
24/04/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด