ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ขัวมุง ซอย 3
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
09/03/2564 09:00
09/03/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด