ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปั๊ม ปตท.หนองชะอม,แยกบ้านเนินไฮ ถึง โรงเรียนหนองชะอม ม.7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ปัญหาแรงดันตก ม.7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
28/11/2562 08:30
28/11/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464,037480462
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด