ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SF6 ชั่วคราว ถึง บ้านดอนแต้ว ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
ปักเสา 22 เมตร จำนวน 15-19 ต้น
พาดสาย sac ระยะทาง 500 เมตร
11/09/2562 08:30
11/09/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด