ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านขายต้นไม้ตรงข้ามตันสุหัส ถึง บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนนนทรี
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ระบบสายส่ง 115 เควี
16/12/2564 08:30
16/12/2564 18:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ศรัณย์ คันธรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด