ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งเเต่ซอยคลองมะเดื่อ 6/1 หม้อแปลงซอกตึก ม.5 ต.คลองมะเดื่อ
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งเเต่ซอยคลองมะเดื่อ 6/1 หม้อแปลงซอกตึก ม.5 ต.คลองมะเดื่อ
01/02/2562 09:30
01/02/2562 15:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด