ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสนามมิตร
ดับไฟเพื่อ จั้มสายแรงสูง
22/08/2562 09:00
22/08/2562 12:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711 , 1129
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด