ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณห้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชุมแสง มีงานปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า และดำเนินการแก้ไขระบบการจ่ายไฟ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
การไฟฟ้าฯ จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่ของท่าน
ฉะนั้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กระแสไฟฟ้าจะดับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง เวลา16.30 น. รวมเวลาไฟดับ 7 ชั่วโมง 30 นาที หากการไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานเสร็จก่อนกำหนด ก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนตามสภาพปกติต่อไป บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าดับ มีรายละเอียดดังนี้
1. ถนนแสงไพฑูรย์ ไฟดับทั้งหมด
2. ถนนแสงสวรรค์ ไฟดับตั้งแต่ หน้าโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์(อนุบาล) ถึง ถนนแสงรังษี
3. ถนนแสงอัสนี ไฟดับทั้งหมด
4. ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ไฟดับ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์(ประถม)ถึง ถนนแสงอัสนี
5. ถนนแสงเจียรนัย ไฟดับ ตั้งแต่หน้าดับเพลิง ถึง หลังโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์(อนุบาล)
6. ถนนแสงมุกดาเหนือ ไฟดับทั้งหมด
7. ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ไฟดับ ตั้งแต่ร้านครัวชุมแสง ถึง หน้าศูนย์ท่ารถชุมแสง
8. ถนนชุมแสง-หนองบัว (ทั้ง 2 ฝั่ง) ไฟดับ ตั้งแต่ร้านครัวชุมแสง ถึง หน้าปั๊มน้ำมันเอสโซ่
9. ถนนแสงโสภณ ถึง ซอยแสงกาญจนา ไฟดับทั้งหมด
10. บริเวณวัดแสงสวรรค์และโดยรอบวัดแสงสวรรค์ ไฟดับทั้งหมด
11. บริเวณภายในบ่อหกบาท ไฟดับทั้งหมด
12. บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง ไฟดับทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
19/05/2565 09:00
19/05/2565 16:00
กฟอ.ชุมแสง
0862085084
ชาญยุทธ์ หริ่งรอด
ลำดับดาวน์โหลด