ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ ตั้งแต่ บ้านควนตรงกับไลน์ 115 พาดผ่าน ถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณ ตั้งแต่ บ้านควนตรงกับไลน์ 115 พาดผ่าน ถึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว หมู่ที่ 11 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
06/11/2563 09:00
06/11/2563 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร