ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านส่งเสริมธรรม บ้านโนนบุญมี บ้านปันน้ำใจ บ้านนิคม ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง) ถนนอุดร-เลยฝั่งทิศเหนือ(ขาเข้าอุดร) จากบ้านส่งเสริมธรรม ถึง ทางแยกเข้าเขื่อนห้วยหลวง ตลอดทั้งแนว รวมถึงตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 15:00 น.เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ก่อน
28/08/2563 09:00
28/08/2563 15:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327995-6
กฤษธิชัย หนูราช
ลำดับดาวน์โหลด