ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ฟีดเดอร์ 4 ถนนคง – บ้านวัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการรื้อถอนระบบตัดตอนไฟฟ้า SF6 KGA4S-05 บ้านหนองบง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณไฟดับ ดับในไลน์ฟีดเดอร์ 4 ถนนคง – บ้านวัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
16/10/2563 09:00
16/10/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก