ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหัวดอน หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณบ้านหัวดอน หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
06/07/2565 09:00
06/07/2565 16:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079 , 036-507076
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด