ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวสุ่ม (ซอยโรงเรียนวัดประสาทรังสรรค์)
ดับไฟติดตั้งหม้อแปลง ใหม่วันที่ 2,5 สิงหาคม 2564
02/08/2564 09:00
02/08/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด