ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่อทอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
1.เปลี่ยนหัวเสาจำนวน 1 ต้น
2.เชื่อมสายจำนวน 2 จุด
13/02/2561 09:00
13/02/2561 16:00
กฟอ.ปากช่อง
044-313359
จักรพล สิทธิโชค
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านบ่อทอง