ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกหนองงูเหลือม อำเภอเบ็ญจลักษ์ ถึง บ้านโป่ง อำเภอโนนคูณ
ดับไฟเพื่อย้ายแนวเสาที่กีดขวางงานก่อสร้างถนน จาก KTR08S-07 ถึง KTR08S-08
18/12/2561 09:00
18/12/2561 16:30
กฟอ.กันทรลักษ์
0933244617, 045661394
ปรัชญา เกษาพันธ์