ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ข้างป้อมตำรวจแม่น้ำคู้ ฝั่งถนน 22
แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่าย
12/01/2562 08:30
12/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ