ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอ บึงโขงหลง
ย้ายแนววเสาเเรงสูงขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น บริเวณหน้า สำนักงานใหม่ กฟย.บึงโขงหลง
10/01/2562 09:00
10/01/2562 16:00
กฟอ.เซกา
0818796639
สอน เบาะพรม
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึก แจ้งดับไฟ