ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนเทพกระษัตรีทั้งสองฝั่งถนน ตั้งแต่ หน้าวัดเมืองใหม่ ถึงสถานีจ่ายไฟบ้านหมากปรก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณแนวถนนเทพกระษัตรีทั้งสองฝั่งถนน ตั้งแต่ หน้าวัดเมืองใหม่ ถึงสถานีจ่ายไฟบ้านหมากปรก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
28/11/2562 09:00
28/11/2562 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 28/11/2562