ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงตรงข้ามซอย15 บางแสนสาย2
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงตรงข้ามซอย15 บางแสนสาย2
04/05/2562 09:30
04/05/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด