ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ดำเนินการแก้ไขให้ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณบริเวณวัดราษฎร์ประสิทธิ์ เกิดความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ( เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12 ม. หักโค่นจำนวน 1 ต้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20.15 น.)
12/07/2564 09:00
12/07/2564 16:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507077, 036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด