ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าเปา แม่คาวหลวง อบต.สันกลาง หัวฝาย ผาจ้อ บ้านถ้า บ้านผาแดง ป่าหุ่ง ศาลาเหมืองหิน ศาลาวังโค้ง ทุ่งมัฝาก ปางแกาะทราย ผาวี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
13/08/2565 08:00
13/08/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด