ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านผาเวียง ตำบลส้าน อ.เวียงสา จังหวัดน่าน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตั้งแต่บ้านสาลีก ถึง บริวณดอยตาหล่ม
30/07/2563 09:00
30/07/2563 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-718106 ,054-718103
ประสิทธิ์ บุติกาวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด