ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสี่แยกเขางูเบิกไพร์ ภัตตาคารหนูแซ่ตัน บริษัทซิงเกอร์ 35 ดารา บริษัทยาคูล ถึง ตั้งน้ำลังค้าเหล็ก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณสี่แยกเขางูเบิกไพร์ ภัตตาคารหนูแซ่ตัน บริษัทซิงเกอร์ 35 ดารา บริษัทยาคูล ถึง ตั้งน้ำลังค้าเหล็ก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
24/05/2563 08:30
24/05/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายวิทยา เรือนสา 096-9162519
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด