ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโครงการ the next มีโชค ถึง ซอยโรงแรมเรดโรส
เพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV
10/07/2564 09:00
10/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ