ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ราษฎร์ยินดี ตั้งแต่ หน้า ธ.ทิสโก้ ถึง หน้า ร้าน พร โลหะภัณฑ์ ฝั่งซ้าย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพิ่มขนาดหม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง
09/08/2565 09:00
09/08/2565 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ