ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอุตรกิจ (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่ธนาคารกรุงศรี สาขากระบี่ ถึง ซอยปานุราช
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยมีพื้นที่ดบไฟปฏิบัติงานตั้งแต่บริเวณสี่แยกตลาดเก่าฝั่ง ธนาคารกรุงศรี ตลาดสดบ้านตลาดเก่า ถ.จุฑามาตย์ ถ.เจริญสุข ถ.สุดมงคล ถ.นครธรรม ถ.ปานุราช และบริเวณใกล้เคียง
16/08/2562 09:00
16/08/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
080-0547229
วัชระ ธรรมาภิรมย์
ลำดับดาวน์โหลด