ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ้านหลิ่ง 5 ต.สุเทพ หลัง มช.
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
10/07/2564 09:00
10/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด